чолгавыч


чолгавыч
иск. Кайбер аяк киемнәре (мәс. итек) эченнән аякка урау өчен тукыма кисәге аяк чуы. II. ЧОЛГАУ – ф. 1. Берәр нәрсә (чүпрәк, тукыма һ. б. белән урау, чорнау, төрү 2. Берәр кеше яки нәрсә тирәсенә килеп туплану, аны әйләндереп алу 3. Берәр нәрсә тирәсенә урнашу. Берәр әйберне берәр нәрсә уратып алу, басу, каплап алу тирә-якны су чолгап алды 4. Бар яктан да каплау, каплап алу, томалау 5. күч. Тулысынча үзенә тарту, буйсындыру; биләп алу (фикер, хис һ. б. ш. тур.) 6. Җәелү, таралу бөтен өлкәне эпидемия чолгап алды

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.